Nodaļa 1 Pamatojums

Programmā R ir iespējams veidot attēlus izmantojot dažādas attēlu veidošanas sistēmas, no kurām viena ir ggplot2 (Wickham (2009)) . Šīs sistēmas pamatā ir attēlu veidošanas gramatika.

Creative Commons License Šī grāmata ir licenzēta atbilstoši Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License nosacījumiem.

Literatūra

Wickham, Hadley. 2009. Ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. Springer-Verlag New York. http://ggplot2.org.