Nodaļa 7 Attēla noformēšana

ggplot2 sistēmā izveidoto attēlu izskata mainīšanai var izmantot iepriekš sagatavotas attēla noformēšanas tēmas, vai arī var mainīt katru elementu atsevišķi. Mainot noformējumu, mainās tikai tās attēla daļas, kas nav saistītas attēlojamiem datiem.