5.2 coord_fixed()

Fiksēto koordinātu sistēmu izmanto tad, ja nepieciešams noteikta attiecība starp vienas vienības izmēru uz x ass un y ass. Pēc noklsējuma vērtība ratio = 1, kas nozīmē, ka viena vienība uz x ass ir tikpat gara kā uz y ass (5.3 attēls).

ggplot(mpg,aes(cty,hwy)) + geom_point() +
      coord_fixed()
Izkliedes attēls ar fiksētām asīm

Attēls 5.3: Izkliedes attēls ar fiksētām asīm

Norādot pie argumenta ratio = skaitli, kas lielāks par 1, uz y ass vienībā būs tik reizas lielāka, nekā uz x ass; attiecīgi norādot skaitli, kas mazāks par 1, y ass viena vienība būs mazāka nekā uz x ass (5.4 attēls).

ggplot(mpg,aes(cty,hwy)) + geom_point() +
      coord_fixed(ratio = 0.5)
Izkliedes attēls ar fiksētām asīm

Attēls 5.4: Izkliedes attēls ar fiksētām asīm