7.1 Definētās attēla tēmas

Paketē ggplot2 ir definētas astoņas gatavas tēmas attēla izskata maiņai. Attēlā noformējums mainās, pieskaitot klāt atbilstošo tēmas funkciju. Katrā tēmā papildus ir iespējams mainīt pamatteksta izmēru (base_size=) un pamatfontu (base_family=). Gatovos tēmu noformējumus protams var papildināt arī ar citām izmaiņām konkrētiem elementiem. Attēlos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 un 7.9 parādīts kā izskatās sākotnējais attēls un kā tas mainās, izmantojot kādu no gatavajām tēmām.

ggplot(CO2,aes(conc,uptake,color = Type)) + geom_point()
Attēls bez papildus noformējuma

Attēls 7.1: Attēls bez papildus noformējuma

ggplot(CO2,aes(conc,uptake,color = Type)) + geom_point() + 
   theme_bw()
Attēls ar theme_bw()

Attēls 7.2: Attēls ar theme_bw()

ggplot(CO2,aes(conc,uptake,color = Type)) + geom_point() + 
   theme_classic()
Attēls ar theme_classic()

Attēls 7.3: Attēls ar theme_classic()

ggplot(CO2,aes(conc,uptake,color = Type)) + geom_point() + 
   theme_dark()
Attēls ar theme_dark()

Attēls 7.4: Attēls ar theme_dark()

ggplot(CO2,aes(conc,uptake,color = Type)) + geom_point() + 
   theme_grey()
Attēls ar theme_grey()

Attēls 7.5: Attēls ar theme_grey()

ggplot(CO2,aes(conc,uptake,color = Type)) + geom_point() + 
   theme_light()
Attēls ar theme_light()

Attēls 7.6: Attēls ar theme_light()

ggplot(CO2,aes(conc,uptake,color = Type)) + geom_point() + 
   theme_linedraw()
Attēls ar theme_linedraw()

Attēls 7.7: Attēls ar theme_linedraw()

ggplot(CO2,aes(conc,uptake,color = Type)) + geom_point() + 
   theme_minimal()
Attēls ar theme_minimal()

Attēls 7.8: Attēls ar theme_minimal()

ggplot(CO2,aes(conc,uptake,color = Type)) + geom_point() + 
   theme_void()
Attēls ar theme_void()

Attēls 7.9: Attēls ar theme_void()