6.2 facet_wrap()

`facet_wrap() gadījumā mazie attēliņi tiek novietoti viens aiz otra, ar iespēju norādīt cik rindās/kolonnās tos nepieciešams izvietot. Attēlu sadalīšanu var veikt, piemēram, ar vienu mainīgo (nav jāizmanto “.” pirms tildes) (6.5 attēls).

ggplot(mpg,aes(cty,hwy)) + geom_point() + 
      facet_wrap(~class,ncol=4)
Attēlā sadalīšana daļās ar facet_wrap()

Attēls 6.5: Attēlā sadalīšana daļās ar facet_wrap()

Dalīšanu daļās var veikt arī ar vairākiem mainīgajiem, norādot tos aiz tildes zīmes (6.6 attēls).

ggplot(mpg,aes(cty,hwy)) + geom_point() + 
      facet_wrap(~cyl + drv,ncol=4)
Attēlā sadalīšana daļās ar facet_wrap() un diviem mainīgiem

Attēls 6.6: Attēlā sadalīšana daļās ar facet_wrap() un diviem mainīgiem

Attēla sadalīšanai daļās var izmantot arī papildus funkcijas, piemēram, sadalot skaitlisku mainīgo daļās (6.7 attēls).

ggplot(mpg,aes(cty,hwy)) + geom_point() + 
      facet_wrap(~cut_number(displ,6))
Attēlā sadalīšana daļās ar facet_wrap() un dalījums balstās uz skaitlisku mainīgo, kas sadalīts intervālos

Attēls 6.7: Attēlā sadalīšana daļās ar facet_wrap() un dalījums balstās uz skaitlisku mainīgo, kas sadalīts intervālos