3.9 geom_abline(), geom_hline() un geom_vline()

Ja attēlam ir nepieciešams pievienot diagonālu, horizontālu vai vertikālu līniju, tad jāizmanto attiecīgi geom_abline(), geom_hline() vai geom_vline().

Diagonālas līnijas pievienošanai jānorāda divas vērtības: slope= (norāda slīpumu) un intercept= (norāda, kur krusto y asi, ja x=0) (3.26 attēls).

ggplot(CO2,aes(conc,uptake)) + geom_point() + 
   geom_abline(intercept = 5, slope = 0.04)
Izkliedes diagramma ar pievienotu diagonālu līniju

Attēls 3.26: Izkliedes diagramma ar pievienotu diagonālu līniju

Horizontālas līnijas pievienošanai izmanto geom_hline(), kurai kā arguments jānorāda yintercept = (kādai y vērtībai atbilst līnija) (3.27 attēls).

ggplot(CO2,aes(conc,uptake)) + geom_point() + 
   geom_hline(yintercept = 20)
Izkliedes diagramma ar pievienotu horizontālu līniju

Attēls 3.27: Izkliedes diagramma ar pievienotu horizontālu līniju

Pie argumentu yintercept = var norādīt arī uzreiz vairākas vērtības, kā redzultātā parādīsies vairākas līnijas (3.28 attēls).

ggplot(CO2,aes(conc,uptake)) + geom_point() + 
   geom_hline(yintercept = c(20,30,40))
Izkliedes diagramma ar pievienotām vairākām horizontālām līnijām

Attēls 3.28: Izkliedes diagramma ar pievienotām vairākām horizontālām līnijām

Līnijas novietojums var būt atkarīgs no kāda mainīgā datos, tikai šajā gadījumā argumentam yintercept = jāatrodas funkcijā aes() (3.29 attēls).

dati.papildus <- data.frame(limeni=c(10,20,30,40))
ggplot(CO2,aes(conc,uptake)) + geom_point() + 
   geom_hline(data=dati.papildus,aes(yintercept = limeni))
Izkliedes diagramma ar pievienotu horizontālu līniju

Attēls 3.29: Izkliedes diagramma ar pievienotu horizontālu līniju

Vertikālas līnijas pievieno ar funkciju geom_vline() un argumentu xintercept = (kādai x vērtībai atbilst līnija) (3.30 attēls). Pārējie darbības principi ir līdzīgi geom_hline().

ggplot(CO2,aes(conc,uptake)) + geom_point() + 
   geom_vline(xintercept = 500)
Izkliedes diagramma ar pievienotu vertikālu līniju

Attēls 3.30: Izkliedes diagramma ar pievienotu vertikālu līniju