3.2 geom_bar()

Stabiņu attēlus veido ar funkciju geom_bar(). Šai funkcijai aes() ir jānorāda tikai x vērtības (diskrētas), jo novērojumu skaits katrā klasē tiek saskaitīts automātiski (geom_bar() balstās un stat_count()) (3.7 attēls).

ggplot(mpg,aes(drv)) + geom_bar()
Stabiņu attēla piemērs

Attēls 3.7: Stabiņu attēla piemērs

Stabiņu attēlā katram stabiņa ir iespējams mainīt krāsu (color=) un aizpildījumu (fill=). Arguments color= nosaka līnijas krāsu apkārt katram no stabiņiem, bet fill= nosaka paša stabiņa krāsu (aizpildījumu) (3.8 attēls).

ggplot(mpg,aes(drv)) + geom_bar(fill="white",color="red")
Stabiņu attēls, kurā stabiņu krāsa un aizpildījums visiem vienāds

Attēls 3.8: Stabiņu attēls, kurā stabiņu krāsa un aizpildījums visiem vienāds

Padarot aizpildījumu atkarīgu no kāda kategrijas mainīgā, izveidojas stabiņu attēls, kur pie katras x mainīgā kategorijas, stabiņš ir sadalītas pa daļām balstoties uz jauno mainīgo (3.9 attēls).

ggplot(mpg,aes(drv,fill=factor(cyl))) + geom_bar()
Stabiņu attēls, kurā stabiņu aizpildījums atkarīgs no mainīgā

Attēls 3.9: Stabiņu attēls, kurā stabiņu aizpildījums atkarīgs no mainīgā

Pieliekot argumentu position="dodge", var panākt, ka pie katras x kategorijas stabiņi ir viens otram blakus, nevis viens virs otra (3.10 attēls).

ggplot(mpg,aes(drv,fill=factor(cyl))) + geom_bar(position="dodge")
Stabiņu attēls, kurā stabiņu aizpildījums atkarīgs no mainīgā

Attēls 3.10: Stabiņu attēls, kurā stabiņu aizpildījums atkarīgs no mainīgā