3.4 geom_line()

Datu punktu savienošanai ar līniju var izmantot geom_line(), kas savieno punktus no mazākās x vērtības līdz lielākajai x vērtībai (3.12 attēls).

ggplot(mpg,aes(cty,hwy)) + geom_line()
Līniju diagrammas piemērs

Attēls 3.12: Līniju diagrammas piemērs

Līnijām ir iespējams mainīt tās platumu (size=), krāsu (color=) un līnijas veidu (linetype=) (3.13 attēls).

ggplot(mpg,aes(cty,hwy)) + 
      geom_line(color="red",size=1.5,linetype=2)
Līnija ar izmainītiem parametriem

Attēls 3.13: Līnija ar izmainītiem parametriem

Ja kāds no līnijas parametriem ir atkarīgs no diskrēta trešā mainīgā, tad parādīsies tik daudz līnijas, cik mainīgajam ir līmeņi (3.14 attēls).

ggplot(mpg,aes(cty,hwy,color=drv)) + geom_line()
Līnija, kuras krāsa atkarīga no mainīgā

Attēls 3.14: Līnija, kuras krāsa atkarīga no mainīgā