3.5 geom_path()

Līniju diagrammai līdzīgs ir arī geom_path(), bet šajā gadījumā punkti tiek savienoti tādā secībā, kādā tie parādās datu tabulā (3.15 attēls). geom_path() ir īpaši noderīgs gadījumos, ja jāsavieno x un y koordinātes pārvietošanās ceļam.

ggplot(mpg,aes(cty,hwy)) + geom_path()
Punkti, kas savienoti ar līniju to izvietojuma secībā

Attēls 3.15: Punkti, kas savienoti ar līniju to izvietojuma secībā