3.1 geom_point()

Ar geom_point() ir iespējams veidot izkliedes attēlus (scatterplot) (3.1 attēls).

library(ggplot2)
ggplot(CO2,aes(conc,uptake)) + geom_point()
Izkliedes attēla piemērs

Attēls 3.1: Izkliedes attēla piemērs

Punktiem ir iespējams mainīt krāsu (color=), formu (shape=), lielumu (size=) un caurspīdīgumu (alpha=). Mainot šos parametrus ir jānolemj pēc kādiem principiem tas notiks - parametrs būs vienāds visiem punktiem, vai arī tas mainīsies atkarībā no kāda cita mainīgā datos.

Ja parametram ir jābūt vienādam visiem punktiem, tad tas ir jānorāda ārpus funkcijas aes() pašā geom_...() vai ggplot() funkcijā. Toties, ja parametram ir jāmainās atkarībā no mainīgā, tad tas obligāti jāliek funkcijā aes().

Šajā piemērā punktu krāsa un lielums ir mainīts visiem punktiem uzreiz (3.2 attēls). Krāsu var norādīt kā tās anglisko nosaukumu (tos var apskatīt ar funkciju colors()) vai arī izmantojot heksadecimālo kodu.

ggplot(CO2,aes(conc,uptake)) + geom_point(color="green",size=2)
Izkliedes attēls, kurā krāsa un lielums visiem punktiem vienāds

Attēls 3.2: Izkliedes attēls, kurā krāsa un lielums visiem punktiem vienāds

Ja arguments color= atrodas aes() iekavās un tas ir atkarīgs no kāda mainīgā, tad punktu krāsa mainīsies atbilstoši vērtībām, kā arī parādīsies atbilstošā leģenda. Krāsu maiņa un leģendas veids ir atkarīgs no tā, kāda veida mainīgais ir izmantots. Ja krāsa ir atkarīga no kategorijas mainīgā, tad krāsas mainīsies diskrēti (3.3 attēls).

ggplot(CO2,aes(conc,uptake,color=Type)) + geom_point()
Izkliedes attēls, kurā krāsa ir atkarīga no kategorijas mainīgā

Attēls 3.3: Izkliedes attēls, kurā krāsa ir atkarīga no kategorijas mainīgā

Toties norādāt kā mainīgo tādu, kas ir skaitlisks, krāsa mainīsies kā gradients (3.4 attēls).

ggplot(CO2,aes(conc,uptake,color=uptake)) + geom_point()
Izkliedes attēls, kurā krāsa ir atkarīga no skaitliska mainīgā

Attēls 3.4: Izkliedes attēls, kurā krāsa ir atkarīga no skaitliska mainīgā

Punktu forma var mainīties tikai atkarībā no kategorijas mainīgā (3.5 attēls).

ggplot(CO2,aes(conc,uptake,shape=Type)) + geom_point()
Izkliedes attēls, kurā forma ir atkarīga no kategorijas mainīgā

Attēls 3.5: Izkliedes attēls, kurā forma ir atkarīga no kategorijas mainīgā

Ir iespējams panākt arī, ka, piemēram, punktu forma mainās atkarībā no viena mainīgā, bet krāsa atkarībā no cita mainīgā. Šajā gadījumā parādīsies arī divas leģendas (3.6 attēls).

ggplot(CO2,aes(conc,uptake,shape=Type,color=Treatment)) + 
      geom_point()
Izkliedes attēls, kurā forma un krāsa ir atkarīga no dažādiem kategorijas mainīgajiem

Attēls 3.6: Izkliedes attēls, kurā forma un krāsa ir atkarīga no dažādiem kategorijas mainīgajiem