4.8 Identitātes skalas

Ir vesela grupa skalu funkciju, kuru nosaukumā pēdējais vārds ir identity. Šīs skalas izmanto gadījumos, kad datos ir kolonna, kuras vērtības ir jāizmanto kā reālās attēlojāmā veida iespējamās vērtības, nevis sistēmai pašai jāizdomā attēlojums šim mainīgajam. Piemērs būtu, ka datos ir kolonna ar krāsu nosaukumiem, kurus tiešā veidā ir arī jāattēlo.

Piemēram izveidota datu tabula, kurā ir kolonnas izmers un krasa (ar reāliem krāsu nosaukumiem).

df <- data.frame(x = 1:3,
         y = 1:3,
         izmers = 4:6,
         krasa = c("green","yellow","brown"))
df
##  x y izmers krasa
## 1 1 1   4 green
## 2 2 2   5 yellow
## 3 3 3   6 brown

Izmantojot piemēra datus izkliedes attēlā un nosakot, ka punktu krāsa ir atkarīga no mainīgā krasa, redzams, ka izveidotajā attēlā un leģendā nosaukumi un krāsas nesakrīt (4.20 attēls), jo ggplot2 sistēma tos uztver kā vienkāršus nosaukumus, nevis reālus krāsu nosaukumus.

ggplot(df, aes(x, y, colour = krasa)) + 
   geom_point()
Izkliedes attēls ar mainītu krāsu

Attēls 4.20: Izkliedes attēls ar mainītu krāsu

Pievienojot funkciju scale_colour_identity() un scale_size_identity(), attēlā punktu izmērs un krāsa ir tāda, kāda tā norādīta datu tabulā, kā arī pēc noklusējuma nerādās leģenda (4.21 attēls).

ggplot(df, aes(x, y, colour = krasa, size = izmers)) + 
   geom_point() + 
   scale_colour_identity() +
   scale_size_identity()
Izkliedes attēls ar mainītu krāsu

Attēls 4.21: Izkliedes attēls ar mainītu krāsu