Nodaļa 5 Koordinātu sistēmas

Funkcijas koordinātu sistēmu noteikšanai izmanto, lai mainītu uz ass attēlojamo vērtību diapozonu, kā arī, lai mainītu vērtību attiecības starp x un y asīm.