4.4 scale_alpha_…()

Ja veidojot attēlu funkcijā aes() ir izmantots arguments alpha =, tad caurspīdīguma vērtību un atbilstošo leģendu mainīšanai izmanto funkcijas scale_alpha_continuous(), scale_alpha_discrete() un scale_alpha_manual(). Visās funkcijās var norādīt leģendas nosaukumu (name =) un līmeņu nosaukumus (labels =). Papildus var norādīt arī argumentu range =, kas nosaka mazāko un lielāko vērtību caurspīdīguma skalai (4.14 attēls).

ggplot(CO2, aes(conc, uptake, alpha = uptake)) + geom_point() +
   scale_alpha_continuous("Caurspīdīgums", breaks = c(8,16,24,32),
               range = c(0.3,0.8))
Izkliedes attēls, kurā krāsa mainās kā gradients no sarkanās uz zilo

Attēls 4.14: Izkliedes attēls, kurā krāsa mainās kā gradients no sarkanās uz zilo