4.5 scale_linetype_…()

Attēlā izmantoto līniju veida ietekmēšanai izmanto funkcijas scale_linetype_discrete() un scale_linetype_manual(). Ar pirmo funkciju var ietekmēt tikai leģendu un līmeņu nosaukumus, bet manuālā skala ļauj jau definēt konkrētos līniju veidus katram no līmeņiem, tos norādot kā skaitļus no 1 līdz 6, vai to angliskos nosaukumus (4.15 attēls).

ggplot(mpg, aes(cty, hwy, linetype = drv)) + 
   geom_line() + 
   scale_linetype_manual("Līnijas veids",
              values= c(3,2,6))
Līniju attēls ar mainītiem līniju veidiem

Attēls 4.15: Līniju attēls ar mainītiem līniju veidiem