Nodaļa 6 Attēlu sadalīšana

Viena no ggplot2 sistēmas lielajām priekšrocībām ir tā, ka izmantojot tam speciāli paredzētas funkcijas (facet_wrap() un facet_grid()), ir iespējams sadalīt attēlu vairākās daļās balstoties uz vienu vai vairākiem mainīgiem, kur katrs mazais attēls ir daļa no kopējā datu attēlojuma.