Nodaļa 4 Skalas

Uz x un y ass esošo vērtību, kā arī punktu, līniju, stabiņu krāsu, formu, izmēru utt. vērtību mainīšanai ir jāizmanto speciālas skalu maiņas funkcijus, kuru nosaukumi sastāv no trīs vārdiem. Visām funkcijām pirmais vārds ir scale, otrais vārds parāda, kāda veida skala tā ir - x, y vai attiecīgi krāsu (color), aizpildījuma (fill), līniju veida (linetype), simbolu veida (shape), izmēra (size) vai caurspīdīguma (alpha). Funkcijas nosaukumā trešais vārds norāda kāda veida vērtības ir izmantotas skalas izveidē - nepārtrauktas (continuous) vai diskrētas (discrete), kā arī ir citi papildus veidi, piemēram, manual (vērtības nosaka manuāli), gradient (attiecas uz krāsām un aizpildījumiem).