2.1 Dati

ggplot2 sistēmas iespēju apskatīšanai izmantoti R iekļautie datu objekti CO2 un mpg (iekļauts paketē ggplot2). CO2 ir eksperimenta rezultāti par sala tolerenaci sugai Echinochloa crus-galli. Datu objektā ir piecas kolonnas: (1) Plant - auga identifikators; (2) Type - auga izcelsmes vieta; (3) Treatment - eksperimenta apstākļi (divas kategorijas); (4) conc - vides CO2 koncentrācija; (5) uptake - uzņemtā CO2 apjoms.

data(CO2)
head(CO2)
##  Plant  Type Treatment conc uptake
## 1  Qn1 Quebec nonchilled  95  16.0
## 2  Qn1 Quebec nonchilled 175  30.4
## 3  Qn1 Quebec nonchilled 250  34.8
## 4  Qn1 Quebec nonchilled 350  37.2
## 5  Qn1 Quebec nonchilled 500  35.3
## 6  Qn1 Quebec nonchilled 675  39.2

Objektā mpg ir informācija par degvielas patēriņu, kas pārādīta 11 kolonnās: (1) manufacter - ražotājs; (2) model - automašīnas modelis; (3) displ - dzinēja tilpums; (4) year - ražošanas gads; (5) cyl - cilindru skaits; (6) trans - transmisijas tips; (7) drv - velkošie riteņi; (8) cty - jūdžu skaits/gallons pilsētā; (9) hwy - ūdžu skaits/gallons uz šosejas; (10) fl - degvielas veids; (11) class - automašīnas veids.

library(ggplot2)
data(mpg)
head(mpg)
## # A tibble: 6 × 11
##  manufacturer model displ year  cyl   trans  drv  cty  hwy  fl
##     <chr> <chr> <dbl> <int> <int>   <chr> <chr> <int> <int> <chr>
## 1     audi  a4  1.8 1999   4  auto(l5)   f  18  29   p
## 2     audi  a4  1.8 1999   4 manual(m5)   f  21  29   p
## 3     audi  a4  2.0 2008   4 manual(m6)   f  20  31   p
## 4     audi  a4  2.0 2008   4  auto(av)   f  21  30   p
## 5     audi  a4  2.8 1999   6  auto(l5)   f  16  26   p
## 6     audi  a4  2.8 1999   6 manual(m5)   f  18  26   p
## # ... with 1 more variables: class <chr>